Kumyol Caddesi Akdoğan Apartmanı No:29
Çorlu / Tekirdağ

0 282 654 29 29
info@peradilakademisi.com.tr

Misyonumuzu yerine getirirken vizyonumuz, çalıştığımız alanda edinilmiş profesyonel birikimden en iyi biçimde yararlanarak, bilimsel ve akademik ilkelere uygun öğretim yöntem ve tekniklerinde çağdaş değişim ve gelişmelere açık bir dinamizm anlayışı ile, kişinin öğrenme süreci içinde yeteneklerini keşfetmesine ve ortaya koymasına olanak verecek biçimde çalışmaktır.