Kumyol Caddesi Akdoğan Apartmanı No:29
Çorlu / Tekirdağ

0 282 654 29 29
info@peradilakademisi.com.tr

Pera Dil Akademisinde hedefimiz, her vesile ile kursiyerlerimizin önce genel İngilizcede sonra da kendi özel ilgi alanlarında sözcük dağarcıklarını geliştirmek, okuyarak anlama becerilerini daha ileri düzeye çıkartmaktır. Bu hedefimize ulaşmak için her düzeyde kitap, dergi, gazete ve çeşitli yazılı metinleri kursiyerlerimizin yararına sunuyoruz.
Okuma Kulübü